presentation


1MB Größe 2 Downloads 383 Ansichten
การ

เสนอ

พบ บ MMM 3.0!

ระบบ ELDORADO เ นไปตาม ด งทางค ตศาสต ไ บการป บป งเฉพาะและ ฒนา นมาโดยสอง อง Mavrodi — Sergey และ Viacheslav ส าง นโดยอ ต สนใจใน MMM

ลกอ

ม เป ยนโลก

ห งจาก Sergey Mavrodi เ ย ต ชายของเขา Viacheslav ไ แช ลกอ มทางค ตศาสต การ รวมพวก นเ า บความ ดและเทคโนโล บ อกเชน ของเรา เราไ ส างระบบการกระจาย นาจ ประ ท ภาพของคน นให งการเ มระบบให ไ ใ ญหาและการ ายเ น งหมดเ นไปโดย ตโน

สม –ไร +0.00485917% ใน กๆ8นา : +1% อ นห อ +30% อเ อน

– +5% โบ สแนะ – บประ น นเ น 80% (จาก ไ และโบ ส งหมด) ในกร – 8- ระ บ โบ ส

นวนเ นบ จาค + ราย เ มระบบให

โอกาส สมา กหลาย านคน – ด

งทางค ตศาสต

– ระบบ ไ

ไ วางใจไ

น บ น กลาง

– งบ อกเชนเ นห ก - ไ สามารถแฮคไ –ไ ใ ม ษ –

งาน

การ ายเ น ตโน

– เ า วมโดยไ

อง

การลงทะเ ยน

ง น ง

ไร อเ อง %s อเ อน เ ม นเ ยงไ 1. ใ

อ ส ลเ น

ตอลและค ก “Join”

2. ง cryptocurrency ไป ง อ บ จาค 3. เ นบ จาคของ ณจะเ ม น +0.00485917% กๆ 8 นา ห อ +1% อ นห อ +30% อเ อน 4. ณสามารถถอนเ นไ

กเวลา

ายแ เอง! ไ องลงทะเ ยนเพราะระบบ จะ ายเ น ตโน

ค ก

การบ จาค $1,000 ของ ณจะเ บโตไ อ างไร?

● ในห งเ อน - เ น $1,300 ● ภายใน 2 เ อน - เ น $1,690 ● ภายใน 3 เ อน - เ น $2,197 ● ภายใน 6 เ อน - เ น $4,827 ● ในห ง - เ น $23,298!

บโบ สแนะ 1. หาก องการเ ญสมา กให ใ ผ ต ณ ของ ณ

ง ง การแนะ

2. เ อพวกเขาเ า วมระบบและบ จาคเ น ณจะไ บ 5% ของ นวนเ นบ จาค 3. ระบบจะ ายโบ ส ห บการบ จาค เ ดจาก สมา กแ ละราย ณเ ญเ ามา โดย ณสามารถ สมา กเ ามาในระบบไ มากเ า องการ— เ ญคน งโลก งไ เลย!

5%

8- ระ บ โบ ส – ณเ ญ Liza และ บโบ ส – เ อ Liza เ ญ Bob ณจะไ

บโบ ส กค ง

– เ อ Bob เ ญ Charlie ณจะไ

บโบ ส กค ง

– กลงไป ง 8 ระ บ!

มของ ณอาจ สมา กหลาย านคนและ ณ จะไ บโบ สจากสมา ก กราย

ตารางโบ ส โบ ส

ของ ELDORADO

เปอ เ น

ระ บ 1 โบ สแนะ

เ อนไข

5%

เ นบ จาค วน วเ ม $88

ระ บ2

3%

เ นบ จาค วน วเ ม $888

ระ บ3

1%

เ นบ จาค วน วเ ม $1,888

ระ บ4

0.5%

เ นบ จาค วน วเ ม $2,888

ระ บ5

0.3%

เ นบ จาค วน วเ ม $3,888

ระ บ6

0.1%

เ นบ จาค วน วเ ม $4,888

ระ บ7

0.05%

เ นบ จาค วน วเ ม $5,888

ระ บ8

0.05%

เ นบ จาค วน วเ ม $6,888

โบ ส

ดสรร งหมด 10%

ระบบจะใ โบ ส เ นให

ห บ “เ นให ” เ า น

อ การบ จาคให แทนการบ จาครายไ

ยก วอ าง: – ณเ ญสมา กรายให การบ จาค 1,000 ดอลลา — ณจะไ บ 50 ดอลลา – อ างไร ตาม หากสมา กราย ถอนเ น 1,500 และ บ จาค ก 1,000 ณจะไ ไ โบ ส

ความสะดวกสบาย ง ด

● ถอนเ

นไ

กเวลา

●ไ

บโบ สโดย น และจะเ ม น วย ตรา แ นอน

●ไ

อ ด — ใน ELDORADO

นวนเ น

ณจะบ จาคใ แ

ความเ ยง น – ไ ความเ ยงในการ ญเ ยเ น หาก บาง ง ดพลาด และระบบเ ม งานให สมา ก แ ละรายจะไ บเ น น 80% ของเ น อ ใน ญ วน ว (เ นบ จาค + รายไ + โบ ส) – ปลอด ย โป งใส ไ น บ วนกลาง ELDORADO ไ การ ดเ บร ส านและ อ ล วน ว สมา ก โดยระบบ งาน ตโน โดยใ บ อคเชนส ล เ น ตอลโดยไ ม ษ เ ยว องและใ กระเ าเ นแบบ “โคล ”

ง นการเ ม นให ใน ELDORADO ไ ใ เ องให วอ างเ น – ณบ จาคเ น $1,000 – ใน 3 เ อนเ น นวน จะเ ม นเ น $2,197 + สมม า ณจะไ บโบ ส ล า $303 – จะ

ล ารวม $2,500 สมม

า การ สตา ท

– จาก น ณจะไ บเ น น 80% จาก $2,500 ไ ใ $1,000 งเ า บ $2,000

ณจะ งเ น ไ

บผลประโยช !

การ

งาน งหมด - อ บายโดย าย บ จาคและส าง

– ณ –

การบ จาคเ น $1,000 ดอลลา

นวนเ น เ ม น +0.00485917% ใน กๆ 8 นา

– ณสามารถถอน ไรไ กเวลา ในห งเ อน ณ สามารถถอนเ นไ $1,300 ดอลลา !

ไร

การ

งาน งหมด - อ บายโดย าย การ บโบ ส

– ณเ ญเ อน Leonid มาเ นสมา กให และเขา บ จาคเ น $1,000 ดอลลา – ณจะไ บโบ สแนะ ของ$1,000)

$50 ดอลลา (5%

– Leonid เ ญเ อนเ ามา ณจะไ น

บโบ ส

เ น

การ

งาน งหมด - อ บายโดย าย การ ฒนาเ มเ มาระบบ งานไ แ ไหน ณและสมา กรา ย นๆสามารถ การบ จาคเ ม และส าง มของ ณเอง

– ระบบ งานตลอดเวลา — กคนจะไ โบ ส!ไรและ

การเ ม น 1. ไป โฮมเพจเ บไซ — https://th.eld.club — ห อแ บออฟ ศ — https://th.eld.club/lk.html 2. ในการส าง ญ วน ว (PA) ใ อ ส ลเ น ตอล ของ ณและค ก “Join” ง ญ! เราไ ไ หนดใ ณส างร ส าน ณใ เ ยง อ เ อ บราง ล หาก ณ ใ อ กระเ าเ นของ ณจะไ เ น นตรายใดๆ เ องจาก อ ของ ณเ นร สเ าระบบและร ส านใน การเ า ญ วน วของ ณ ขอใ ณ น กไ 3. หาก องการบ จาคใ โอนเ น นวนห งไป ง อ บ จาค ระ ไ ใน PA ของ ณ ในการเ า วม ณจะ องใ SPARTA cryptocurrency

ไม อง SPARTA: –ตอบ น ายมาก SPARTA เ บไซ ใ ความ มาพ อมเค อง อแปลงส ลเ น ห บ การ อ และขาย รวม งกระเ าเ น ใ งาน าย สามารถ งาน างๆไ อ างครบ วน นอกจาก ง ว รวจบ อคเชนแบบใ งาน ายพ อมแสดง อ ล ส ในแบบเวลาจ ง พ อมการใ งานในภาษา างๆก า 20 ภาษาจาก วโลก งานรวดเ ว บ อคเชน SPARTA วยใ สามารถ รกรรมไ ใน น และส างรายไ อ างรวดเ ว

– ไ วางใจไ บ อคเชน SPARTA วยใ งวลเ ยว บการ โจมเค อ าย

ณห ด

– ต ประสง ของเราค าย น! SPARTA เห อน บ ELDORADO เรา ง นในการส าง ระบบการเ นแบบให และ ธรรม เราจะเป ยนโลกไป วย น!

นสามารถหาส ลเ น

ตอลไ จากไหนเ อ

การบ จาค

– ส างกระเ าสตาง SPARTA เ บไซ https://wallet.sparta.top/ – ห อขอ บ อ SPARTA บนแพลตฟอ ม SIGEN.pro

ณสามารถ อ/ขาย cryptocurrency เ อเ มเ นใน กระเ าสตาง ของ ณ: 1. เ บไซ SPARTA านทาง วแลกเป ยนส ลเ น ตอล https://sparta.top/

อ บนเ บไซ

ห บส ลเ น

2. เ บไซ SIGEN.pro เ อแลกเป ยนเ นส ลเ น

ตอล นๆ

3. เ บไซ SIGEN.pro เ อแลกเป ยนเ นส ลเ น แพลตฟอ ม P2P

ตอล างๆจาก วโลก าน

ถอนเ น วยการค กเ ยงไ ในการถอนเ น ณ องลง อเ าใ ไ าย และสามารถ ไ วยการค กเมา เ ยงไ ค งในกระเ าสตาง ของ ณ นตอน จะ วยปก อง ณจากการเ า งการ ง าของ ณโดยไ ไ บอ ญาตและจากการ แ ก ณสามารถ ง อความไ ายในกระเ าเ น เ บ SPARTA แพลตฟอ มเ บ SIGEN.pro

ค ง

เป ยนโลกโดยใ สม ELDORADO เ นระบบกระจาย น กลาง ปลอด ยและ โป งใส งาน ตโน บนบ อคเชนและไ ใครควบ ม ไ รวม งไ ม ษ เ ามาเ ยว อง นจะไ ก ด วลง ง น งไ อะไรมา ดขวางการเป ยนแปลงโลกของเราไ MMM สมา กจากประเทศ างๆ ก า 27 านคน ดยอดและไอเ ย งให มชน งเ น มชน กระจาย น กลางและ ง ฒนาเ า ELDORADO – ชมรม วยเห อ น วโลกไ บทอด ณสม ดของ MMM และไ ด อ อย างๆ ออกไปหมด

ล!

ELDORADO รอง บการ

ระเ นจาก วโลก!

เ า วม บเรา – บ จาคและส าง

ไร!

เ ญสมา กให และส าง มงานเ อ บโบ สงามๆ!อน บเ า ชมรมของเรา! https://th.eld.club